فارسی پنجم دبستان موضوع وقتی بوعلی کودک بود چشمه و سنگ

حجم فایل : 4.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فارسی پنجم دبستان موضوع :وقتی بوعلی کودک بود / چشمه و سنگ درس ”وقتی بوعلی کودک بود“ ، درباره ی ابن سینا دانشمند و پزشک ایرانی و تاکید بر علم و تلاش
درس ”چشمه و سنگ“ درباره ی اهمیت تلاش موضوع درس وقتی بوعلی کودک بود از کتاب مرد هزار ساله اثر رضا حجت
چشمه و سنگ از محمد تقی بهار ( ملک الشعرا ) تاریخ ادبیات ناتوان: ضعیف،مریض بهبود: تندرستی
اینک: اکنون نیازمند: محتاج
سپیده دم: زمان بر آمدن سپیده،سحرگاه،بامداد گنجایش: ظرفیت
بی انصافی: بی عدالتی،ستم کاری خور و خواب: خوردن و خوابیدن
افسرده: غمگین،آزرده ،ناراحت بیَندوزم: نگه داری کنم،ذخیره کنم،انبار کنم
روی گشاده: چهره خندان،شاداب ماهر:کاردان،کسی که کاری را به خوبی انجام می دهد
پارسی: فارسی،زبان فارسی تاب و توان: قدرت و نیروی مقاومت
به ستوه آمدم: خسته شدم،آزرده شدم نگریستن: نگاه کردن
معنی واژه های مهم دلبستگی: علاقه ،محبت،پیوند عاطفی نسبت به چیزی یا کسی
سرمنزل مقصود: هدف،آنچه منظور و هدف کاری بوده است
نذر: کاری که در راه خدا انجام می شود،دادن مال یا چیزی در راه رضای خدا
خون دل خوردن: رنج بسیار کشیدن،سختی ها را تحمل کردن،عذاب کشیدن
حیرت آور: شگفت انگیز،تعجّب آور،چیزی که باعث شگفتی شود
بالین: رخت خواب ،بستر،آن چه هنگام خواب زیر سر می گذارند معنی واژه های مهم بوعلی - بستر - بهبودی - رحمت - الهی - نذرکرده ایم - قربانی - اتاق - افزود - عبدالله – ذهن
می خواستم - واگذار کن - خواجه - بی انصافی - بیاموزیم - مدّت -
دلبستگی - حیرت آور - حقیقت - طبیب - خور و خواب - زمین گیر - حیرت زده - سرآغاز - غرور - دقّت بیندوزم - نامدار - آسوده خاطر - بگذرد - تاًمّل
ماهر - نقل می کرد - پشتکار - به ستوه آمده ام - تاب و توان - لطف - حفظ - زمزمه - سرمنزل مقصود املای واژه های مهم در درس چهارم به مفهوم خوب گوش دادن و اهمیّت آن پی بردید .
اکنون با خوب دیدن که یکی دیگر از راه های یادگیری و دانش اندوزی است آشنا می شوید .
ما برای اینکه محیط اطراف خود را بهتر بشناسیم باید نگاه دقیقی نسبت به آن داشته باشیم .
خوب دیدن و نگاه کردن به پدیده ها و آفرینش خدای بزرگ باعث درک و فهم بهتر ما نسبت به خلقت و
آفرینش می شود و شناخت ما را عمیق تر و جامع تر می کند .
اگر می خواهیم آموخته هایمان را خوب به کار ببریم لازم است خوب ببینیم و خوب بیندیشیم دانش زبانی پایان...