پاورپوینت خانواده درمانی مثبت نگر

پاورپوینت خانواده درمانی مثبت نگر

پاورپوینت خانواده درمانی  مثبت نگر

این پاورپوینت حاوی 27 اسلاید  در زمینه اموزش خانواده درمانی مثبت نگر به عنوان یکی از رویکردهای نوین خانواده درمانی و مناسب جهت ارائه در کنفرانس های کلاسی و کارگاه های آموزشی است. محتوای پاورپوینت بر اساس کتاب خانواده درمانی مثبت نگر نوشته كولی وايت وجين كلوز كانولی با ترجمه فرشاد بهاری انتشارات علم تنظیم شده است.

اهم مطالب عبارتند از:

-ارکان خانواده درمانی مثبت نگر

-اصول خانواده درمانی مثبت نگر

-تغییر چگونه روی می دهد ؟

-نظریه تشدید و تغییر مرتبه اول و دوم

-فنون خانواده درمانی مثبت نگر

-برقراری تفاهم و یافتن نقاط قوت

  • قطع کردن
  • حفظ بی طرفی
  • تأکید بر نقاط مثبت
  • سؤال های حلقوی
  • باز تعبیر
  • سؤال معجزه آسا
  • به فعل درآوردن مراوده های خانوادگی
  • پیدا کردن استثناها
  • سؤال های مقیاسی

-مداخلات جمعی (تکالیف منزل)

-رسوم خانوادگی

-پایه ریزی هوش عاطفی

-حمایت و راهنمایی والدین

-درک خوب بودن فرزندان

-مدیریت تعارض

-اتحاد درمانگر با مدرسه